FARMO COM
Magyar  |  Română  |  English
FARMO COM SRL

Firma noastrã a fost înfiinþatã în luna noiembrie 1995 în comuna Zetea (Judeþul Harghita).- Activitatea noastrã are ca obiect principal comercializarea medicamentelor, instrumentelor terapeutice auxiliare, a produselor homeopatice, prepararea medicamentelor. Pe lãngã acestea vã oferim ceaiuri medicinale ,articole cosmetice pentru adulþi ºi bebeluºi.-
Prima noastrã farmacie a funcþionat în Zetea ,în clãdirea Consiliului local, lãngã cabinetul medical.- în anul 2009 am reuºit sã ne mutãm în clãdirea noastrã proprie, - am ales drept nume al farmaciei noastre pe cel al  Sfîntului ocrotitor al bolnavilor „ SZENT KAMILL”(Sfîntul Kamill).- În anul 2006 am înfiinþat la Odorheiu-Secuiesc un punct de lucru, denumit „Csipkebogyó” – (Mãceaºã),- iar, ultima datã în iulie 2012 alt punct de lucru la Brãdeºti, denumit „Galagonya” (Pãducel) .- Scopul nostru principal este slujirea vindecãrii bolnavilor, îndrumarea lor spre un mod de viaþã sãnãtos, prin devotament ºi empatie – ºtiind cã sãnãtatea constituie cel mai de preþ valoare în viaþã.-

Dorim sã servim bolnavii noºtri la un nivel profesional ridicat, cu complezenþã ºi urgent. Simultan vrem sã le oferim sfaturi personale,sã rãspundem la întrebãri cu competenþã profesionalã ºi onestitate. Toate unitãþile noastre dispun de cititor de card, adaptãndu-ne astfel cerinþelor actuale ale clienþilor. Am climatizat farmaciile noastre în vederea asigurãrii unei atmosfere cãt mai agreabile.- În cele trei farmacii activeazã 11 specialiºti, dintre care 4 farmaciºti ºi 7 asistente care îºi aºteaptã clienþii cu drag ºi devotament.


Farmacia Csipkebogyó
Odorheiu Secuiesc
Str. Bethlen Gábor, nr. 59.
Tel/fax: 0266-217.027
csipkebogyo59@yahoo.ro

Farmacia Galagonya
Bradesti, nr. 85.
Tel/fax: 0266-247.104
galagonya85@yahoo.com

farmacia Szent Kamill
Zetea, nr. 1080/A
Tel/fax: 0266-241.275
szentkamill1080@yahoo.com
S.C. FARMO COM S.R.L.
Romania, Jud. Harghita
Zetea, nr. 1080/A
farmocom@clicknet.ro
Web: ParkNet